+421 948 158 019 info@anua.sk

Slnko a zdravie

Slnečné žiarenie je nevyhnutné pre  množstvo fyziologických procesov. Zároveň udržiava psychickú pohodu a zabezpečuje hygienu vo vnútornom prostredí budov. Nakoľko trávime prevažnú časť dní v interiéri budov, je veľmi dôležité aby boli navrhnuté s dostatočným prístupom denného osvetlenia a priameho slnečného žiarenia.

+421 948 158 019

info@anua.sk

Lamačská cesta 3B
841 04 Bratislava 4

Vplyv stavby na okolie

Posúdenie vpylvu navrhovanej zástavby na okolité nehnutelnosti z hľadiska denného osvetlenia a preslnenia. Navrhované stavby nesmú nadmerne zatieňovať okolitú zástavbu a dočasne nezastavané parcely. Posúdenie je vypracované na základe zaslania projektovej dokumentácie prípadne architektonickej štúdie. Je potrebné poznať umiestnenie stavby a tvar vonkajšej geometrie navrhovanej zástavby. Zároveň je potrebné poznať polohu osvetľovacích otvorov dotknutých okolitých stavieb. V prípade ak je na okolitých parcelách schválená nová výstavba je potrebné zabezpečiť podklady aj k stavbám s platným povolením.

Obytné priestory

Posúdenie obytných priestorov hodnotí  miestnosti z hľadiska denného osvetlenia a preslnenia. Pre posúdenie je potrebné poznať dispozičné riešenie, rozmery miestností a polohu osvetľovacích otvorov. Taktiež členenie okien, rozmery a typ zasklennia sú dôležitým faktorom z hľadiska posúdenia osvetlenia miestností. Okrem vyššie uvedeného je nutné zistiť polohu a geometriu okolitých existujúcich prípadne plánovaných tieniacich prekážok.

Pracovné priestory

Posúdenie pracovných priestorov hodnotí  miestnosti z hľadiska denného osvetlenia na pracovisku. Pre posúdenie je potrebné poznať dispozičné riešenie, rozmery miestností, polohu osvetľovacích otvorov a typ vyykonávanej pracovnej činnosti. Taktiež členenie okien, rozmery a typ zasklennia sú dôležitým faktorom z hľadiska posúdenia osvetlenia miestností. Okrem vyššie uvedeného je nutné zistiť polohu a geometriu okolitých existujúcich prípadne plánovaných tieniacich prekážok.

Školské zariadenia

Posúdenie školských zariadení hodnotí  ich miestnosti z hľadiska denného osvetlenia, prípadne  preslnenia ak sa jedná o predškolské zariadenia. Pre posúdenie je potrebné poznať dispozičné riešenie, rozmery miestností a polohu osvetľovacích otvorov. Taktiež členenie okien, rozmery a typ zasklennia sú dôležitým faktorom z hľadiska posúdenia osvetlenia miestností. Okrem vyššie uvedeného je nutné zistiť polohu a geometriu okolitých existujúcich prípadne plánovaných tieniacich prekážok. 

Zastavovacie objemové štúdie

Zastavovacie objemové štúdie sú vypracované obvykle počas spracovania architektonickej štúdie, za účelom navrhnúť optimálny tvar a polohu budúcej stavby vo vzťahu k okolitej zástavbe a orientácie k svetovým stranám. Zároveň je možné zhodnotiť plánované dispozičné riešenie a vhodnosť použitia tieniacej techniky. 

Podklady potrebné na vypracovanie svetlotechnického posudku

 • Projektová dokumentácia v digitálnej podobe formát .dwg prípadne .pdf
 • Odkaz google maps miesto stavby respektíve pozemku
 • Fotodokumentácia okolitej zástavby 
 • Ak je k dispozícii geodetické zameranie pozemku

Preslnenie a zatienenie

 • stanovenie vplyvu novostavby na okolité nehnutelnosti
 • štúdie zatienenia domov a pozemkov
 • návrh a posúdenie tieniacich prvkov
 • štúdie zatienenia a oslnenia miestností
 • stanovenie preslnenia bytov,  výpočet doby preslnenia 
 • optimalizácia rozmerov a polohy okien

Denné osvetlenie 

 • stanovenie vplyvu novostavby na existujúcu zástavbu
 • výpočet a hodnotenie denného osvetlenia obytných miestností bytov a pobytových miestností
 • optimalizácia rozmerov, polohy osvetľovacích otvorov a ich materiálové riešenie
 • optimalizácia farebného riešenia interiérov
 •  štúdia denného osvetlenia na pracovisku a v obytných miestnostiach
 • odborné posudky denného osvetlenia

Cena svetlotechnického posúdenia je individuálna

Cenovú ponuku Vám vypracujeme na základe zaslaných podkladov podľa rozsahu a náročnosti projektu.

Bohaté skúsenosti

Spoločnosť anua patrí k úspešným  spoločnostiam pôsobiacim na Slovenskom trhu v oblasti stavebnej fyziky. Naše služby denne využívajú architektonické a projekčné kancelárie po celom Slovensku. Poskytujeme komplexné služby v oblasti svetlotechniky a teplotechniky. Využívame moderné softwarové a technické vybanie, čo nám  umožňuje  poskytovať kvalitné služby.

Fakturačné údaje

 • IČO : 46838201
 • DIČ : 2023620764
 • IČ DPH : SK2023620764
  podľa §4
 • Sídlo : Anua, s.r.o.
  Klincová 35 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
 • IBAN : SK2483300000002100340079