+421 948 158 019 info@anua.sk

Svetlotechnika Teplotechnika

Spoločnosť anua patrí k úspešným  spoločnostiam pôsobiacim na Slovenskom trhu v oblasti stavebnej fyziky. Naše služby denne využívajú architektonické a projekčné kancelárie po celom Slovensku. Poskytujeme komplexné služby v oblasti svetlotechniky a teplotechniky. Využívame moderné softwarové a technické vybanie, čo nám  umožňuje  poskytovať kvalitné služby.

info@anua.sk

+421 948 158 019

Lamačská cesta 3B
841 04 Bratislava 4

Naše služby

Vypracovanie odborných posúdení a návrhov kvalitných riešní v oblasti svetlotechniky a teplotechniky. 

Svetlotechnické posúdenie pre rodinné domy

Vypracovanie svetlotechnického posúdenia obytných miestností rodinného domu
z hľadiska preslnenia a denného osvetlenia vrátane návrhu a optimálizácie osvetľovacích otvorov.

Svetlotechnické štúdie

Posúdenie vhodnosti objemového riešenia a návrh  optimalizácie vonkajšej geometrie a polohy osadenia stavby.

Svetlotechnické posúdenie vplyvu stavby na okolité nehnutelnosti.

Posúdenie vplyvu navrhovanej stavby na okolité nehnuteľnosti, návrh úprav tvaru vonkajšej geometrie budovy a jej osadenie na pozemku tak aby boli splnené legislatívne požiadavky z hľadiska svetlotechniky. 

Svetlotechnika developerské projekty

Posúdenie vplyvu navrhovanej stavby na okolité nehnuteľnosti, návrh úprav tvaru a osadenia budov s ohľadom na okolitú zástavbu a navrhované budovy. Hodnotenie navrhovaných priestorov z hľadiska insolácie a denného osvetlenia. Samozrejmosťou je optimalizácia polohy a veľkosti osvetľovacích otvorov a racionalizácia dispozičného riešenia.  

Teplotechnické posúdenie skladieb konštrukcií

Posúdenie a návrh skladieb stavebných konštrukcií za účelom dodržania požadovaných parametrov z hľadiska teplotechniky. Súčasťou posúdenia je návrh  optimálnych  materiálov s ohľadom na požiadavky klienta.

Teplotechnika, projektové hodnotenie budov

Hodnotenie energetickej náročnosti z hľadiska potreby energie na vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie, vetranie a klimatizáciu v zmysle požiadaviek platnej legislatívy. 

Tepelné mosty

Posúdenie konštrukcií v miestach tepelných mostov. Návrh a optimalizácia konštrukčného riešenia z hľadiska  dosiahnutia vyhovujúcich povrchových teplôt, za účelom vylúčenia rizika rastu plesní a kondenzácie vlhkosti.

Tienenie a prehrievanie miestností v letnom období

Návrh a posúdenie optimálneho spôsobu tienenia osvetľovacích otvorov miestností. Spôsob tienenia je navrhnutý s  ohľadom na tepelnú pohodu  počas letných mesiacov a maximalizáciu solárnych ziskov počas vykurovacej sezóny. 

informácie z pohodlia Vášho domova

Konzultačná činnosť

Ponúkame online video konzultácie Vašich stavebných projektov. Konzultácie môžete vyriešiť z pohodlia Vášho domova. Jednoducho nám pošlite podklady, definujte Vaše požiadavky a očakávania, po preštudovaní podkladov si dohodneme termín videohovoru. Preštudovanie podkladov trvá jeden až dva dni podľa náročnosti a Vašich požiadaviek. Od konzultácie môžete očakávať zhodnotenie stavebného zámeru z hľadiska ideálnej orientácie budovy, dispozičného riešenia, veľkosti a polohy osvetľovacích otvorov a možnosti ich tienenia s ohľadom na prehrievanie miestností v letnom období. Taktiež Vám poradíme s výberom vhodných materiálov a technickým prevedením  kritických detailov.

Online video konzultácie

Konzultácie prebiehajú formou video konferenčného hovoru kde sú prezentované a vysvetlené podstatné informácie, zároveň obdržíte výstup so zhrnutím odborného hodnotenia Vášho zámeru

Zhodnotenie a  optimalizácia osadenia stavby

zhodnotenie veľkosti a polohy okien vzhľadom na dispozičné riešenie

Výber spôsobu a druhu vhodného tieniaceho systému 

Výber vhodnej skladby a materiálového riešenia konštrukcií

Optimalizácia konštrukčných detailov stavebných konštrukcií

Zdieľanie skúseností získaných na minulých projektoch 

Konzultácie

Online poradenstvo  

 Využite naše dlhoročné skúsenosti 

Nakoľko spolupracujeme na projektoch rôzneho rozsahu a veľkosti, získali sme množstvo cenných skúseností pri riešení komplexných problémov. Môžeme Vám ponúknuť komplexné poradenstvo a projekčnú podporu v oblasti návrhu a realizácie stavieb.

dlhodobá spolupráca je pre nás prvoradá

Vaša spokojnosť je na prvom mieste.